fbpx

Trang chủ > Bài viết

September 23, 2020

“Đơn phương độc mã”, “vùi đầu vào công việc đến mức kiệt sức” là những gì mà CEO Tiki đã trải qua để có được kết quả như ngày hôm nay