fbpx
[Closing Ceremony] Esight Banner
Search
Close this search box.

|

[Recap] Vòng 2 – Bee the conqueror

Facebook
LinkedIn

[Recap] Vòng 2 – Bee the conqueror

Mục lục

Cuộc thi: “Nhà Quản trị Nhân sự Tương lai 2024” với vòng thi mang tên “Bee The Conqueror”: Trình bày & Bảo vệ ý tưởng đã khép lại vào ngày 25.06.2024 với sự tham gia vô cùng sôi nổi và nhiệt huyết từ các Nhóm Thí sinh. 

Là một Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích và phát triển nhân tài trẻ trong lĩnh vực quản trị nhân sự, mang lại cơ hội để các thí sinh thể hiện khả năng, kiến thức và kỹ năng của mình. Tại Vòng 2, các Nhóm Thí sinh đã thể hiện hết mình với những đề tài tiềm năng được “vén màn”, bằng kỹ năng thuyết trình được tập luyện kỹ càng cùng sự ứng biến linh hoạt khi hiểu thấu vấn đề. Đây chính là sự trình bày tuyệt vời nhất khi có sự nỗ lực của các thành viên. Bên cạnh đó, sự tham gia của Hội đồng Ban Giám khảo đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc khai thác và góp ý, giúp các đề tài được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa, Ban Tổ chức xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Quý Thầy/Cô với vai trò Hội đồng Ban Giám khảo đã vô cùng nhiệt huyết. Và xin chúc mừng các Nhóm Thí sinh đã hoàn thành tốt phần thi của mình, mong rằng các bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình. 💙

📌 Lưu ý: Kết quả Vòng 2 sẽ được công bố vào ngày 26.06.2024, đừng quên cập nhật thông tin quan trọng qua email cùng các nền tảng tảng truyền thông chính thức của Cuộc thi bạn nhé.

————————————————

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Fanpage Cuộc thi:

Thông tin liên hệ chi tiết như sau:

  1. (Chị) Hà Nữ Thủy Tiên

Vai trò: Trưởng Ban Tổ chức;

Địa chỉ email: tien.hnt18512@sinhvien.hoasen.edu.vn.

  1. (Chị) Nguyễn Đặng Nhã Trúc

Vai trò: Trưởng Ban Truyền thông;

Địa chỉ email: truc.ndn40078@sinhvien.hoasen.edu.vn.

  1. (Anh) Phan Thanh Văn

Vai trò: Thành viên Ban Sáng tạo Nội dung – Ban Chăm sóc Thí sinh;

Địa chỉ email: van.pt07252@sinhvien.hoasen.edu.vn.

 

[SECOND ROUND RECAP – BEE THE CONQUEROR]

The “Future Human Resources Manager 2024” contest with the competition named “Bee The Conqueror”: Presenting and Defending Ideas ended on June 25th 2024 with the enthusiastic participation from the contestant groups. 

This is a contest organized to encourage and develop young talents in the field of human resources management, providing opportunities for contestants to demonstrate their abilities, knowledge and skills. In Round 2, the Contestant Groups showed their best with “revealed” potential topics, with carefully practiced presentation skills and flexible improvisation when understanding the problem. This is the best presentation with the efforts of the members. In addition, the participation of the Jury Council played an extremely important role in exploring and giving suggestions, helping the topics to be more complete.

Once again, the Organizing Committee would like to send our sincere thanks to the teachers who have been extremely enthusiastic as the Jury Council. And congratulations to the Candidate Groups for successfully completing their exams. We hope that you will receive results worthy of your efforts. 💙

📌 Note: Round 2 results will be announced on June 26, 2024, don’t forget to update important information via email and the Contest’s official media platforms.


If you have any questions, please contact the Contest Fanpage directly:

Detailed contact information is as follows:

  1. (Miss) Ha Nu Thuy Tien

Role: Head of Organizing Committee;

Email address: tien.hnt18512@sinhvien.hoasen.edu.vn.

  1. (Miss) Nguyen Dang Nha Truc

Role: Head of Communications Department;

Email address: truc.ndn40078@sinhvien.hoasen.edu.vn.

  1. (Miss) Nguyen Thi Hong Chau

Role: Head of Partnership Relations;

Email address: chau.nth05464@sinhvien.hoasen.edu.vn.

 

#TheFutureHumanResourcesManager #TFHRM

#NhàQuảnTrịNhânSựTươngLai #NQTNSTL

#beefighter #beemaster

#DaihocHoaSen #HSU

#HSUKTQT 

 

Chia sẻ

Bài viết cùng tác giả

Bạn cũng có thể thích

Chia sẻ