fbpx
banner (2)
Search
Close this search box.
Dynamic UEH

Dynamic UEH

CLB Sinh viên Khởi nghiệp Dynamic UEH là tổ chức dành cho sinh viên có niềm đam mê với các dự án khởi nghiệp sáng tạo, mong muốn trau dồi kỹ năng của bản thân trong lĩnh vực khởi nghiệp.
Dynamic UEH

Dynamic UEH

CLB Sinh viên Khởi nghiệp Dynamic UEH là tổ chức dành cho sinh viên có niềm đam mê với các dự án khởi nghiệp sáng tạo, mong muốn trau dồi kỹ năng của bản thân trong lĩnh vực khởi nghiệp.

Tất cả các bài viết

Tất cả bài viết

|

|

|

|

|