fbpx
[Closing Ceremony] Esight Banner
Search
Close this search box.
Picture of Dynamic UEH

Dynamic UEH

CLB Sinh viên Khởi nghiệp Dynamic UEH là tổ chức dành cho sinh viên có niềm đam mê với các dự án khởi nghiệp sáng tạo, mong muốn trau dồi kỹ năng của bản thân trong lĩnh vực khởi nghiệp.
Picture of Dynamic UEH

Dynamic UEH

CLB Sinh viên Khởi nghiệp Dynamic UEH là tổ chức dành cho sinh viên có niềm đam mê với các dự án khởi nghiệp sáng tạo, mong muốn trau dồi kỹ năng của bản thân trong lĩnh vực khởi nghiệp.

Tất cả các bài viết

Tất cả bài viết

|

|

|

|

|