fbpx
[Closing Ceremony] Esight Banner
Search
Close this search box.

Ngăn nắp cuộc sống - Quản lý thời gian khi ở nhà

GIỚI THIỆU

Cùng đến với online event “NGĂN NẮP CUỘC SỐNG – QUẢN LÝ THỜI GIAN KHI Ở NHÀ” tổ chức bởi Lady Networking & Nghệ thuật dọn dẹp & sắp xếp, bạn sẽ được giải đáp thêm các câu hỏi:

  • Làm thế nào để quản lý thời gian
  • Lợi ích khi bạn ngăn nắp cuộc sống? Việc ngăn nắp giúp bạn tiết kiệm thời gian ra sao?

DIỄN GIẢ

Trinh Hồ 

Founder của Lady Networking

Host

Nga Joydy

Tư vấn Komari Master

DÀNH CHO AI?

Lady Networking

Xem thêm >

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Xem thêm >

Sự kiện cùng nhà tổ chức

Tiếp tục khám phá các sự kiện liên quan