fbpx
[Closing Ceremony] Esight Banner
Search
Close this search box.

Workshop “Kinh tế Tuần hoàn: Biến số để hóa rồng”

GIỚI THIỆU

Khan hiếm nguyên liệu và ô nhiễm môi trường đang là các mối quan ngại hàng đầu trên thế giới, vì vậy việc tìm kiếm giải pháp cho một tương lai bền vững – đi theo định hướng mà Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) đã đề ra đang trở thành sự cấp bách. Để phủ xanh Trái Đất, nền kinh tế toàn cầu cũng phải “hóa” xanh. Kinh tế tuần hoàn – một mô hình kinh tế mới dựa trên nguyên lý cơ bản “mọi thứ đều là đầu vào đối với thứ khác”, hay nói một cách đơn giản là biến rác thải đầu ra của ngành này thành nguồn tài nguyên đầu vào của ngành khác hay tuần hoàn trong nội tại bản thân của một doanh nghiệp. Đây chính là lý do vì sao Kinh tế Tuần hoàn là một xu thế tất yếu đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, không ngoại trừ Việt Nam. Kinh tế Tuần hoàn gắn bó chặt chẽ với đổi mới công nghệ. Vậy nên việc xây dựng, phát triển một nền kinh tế tuần hoàn hiệu quả, “xanh” cả về quy mô, mức độ và tốc độ  trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0 phải gắn với công cuộc chuyển đổi số, hay số hóa. 

Nhận thấy mô hình Kinh tế Tuần hoàn tuy thiết yếu nhưng vẫn còn xa lạ với nhiều bạn sinh viên kinh tế. CLB NEU Model United Nations (NEUMUN) đã quyết định tổ chức Workshop “Kinh tế tuần hoàn: Biến SỐ để HÓA rồng” với mong muốn cung cấp thêm kiến thức về mô hình này và làm rõ vai trò của số hóa trong một nền kinh tế tuần hoàn. 

DÀNH CHO AI?

  • Dành cho sinh viên, học sinh trên địa bàn Hà Nội.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

NEU MUN

Xem thêm >

Tiếp tục khám phá các sự kiện liên quan