fbpx

Trang chủ > Bài viết

Câu chuyện khởi nghiệp

‘Why not’ Curnon – Chuyện về những người trẻ dám nghĩ dám làm | Câu chuyện Khởi nghiệp

Chuyện thất bại trong khởi nghiệp: “Đừng ảo tưởng nhưng cũng đừng tự giới hạn chính mình”